تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

دو شعر کوتاه از کمال امینی

دو شعر کوتاه از کمال امینی

شعر اول

درست که فکر میکنی
تازە میفهمی اشتباه /فکر کردەای
انار
میوە است یا پاییز / پیر شده است
-در-دستهایی کە پر از خیال لیمو / پنجه هایش ریخته بود
بە پای پیادەروهایی که زمانی باغ میشدم هی انار بود /و انار
شایسته هیچ فصلی از تو نبود

شعر دوم

در گوشە سمت چپ خود/ نشسته است
زنی کە با همە راست ها / لج کردە است
زنی در آستانە ی هرگز و / همیشه
زانوهایش راعاشقانه به آغوش / کشیدە
خوردە از از دست هایی- که- بیهودە/ دست دادە است
گرە به دست خویشتن / زنی
کە در گوشە سمت چپ خود لج کردە است…

برچسب ها

مطالب مشابه...

0 افکار در “دو شعر کوتاه از کمال امینی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی

تبلیغات