رویا تفتی

رویا تفتی

کتاب های شعر

 • ـ مجموعه شعر «سایه لای پوست»
 • چاپ اول، ۱۳۷۶، نشر خیام
 • چاپ دوم، ۱۳۹۴، نشر بوتیمار
 • ـ مجموعه شعر «رگ‌هایم از روی بلوزم می‌گذرند» ، ۱۳۸۲، نشر ویستار
 • ـ مجموعه شعر” سفر به انتهای پَر” ، ۱۳۹۱، انتشارات بوتیمار

 

فعالیت ها:

 • ـ برگزیده‌ی جایزه‌ی‌ شعر «پروین اعتصامی» برای کتاب «رگ‌هایم از روی بلوزم می‌گذرند» ،۱۳۸۳
 • ـ عضو کارگاه شعر و قصه‌ی «دکتر رضا براهنی» به مدت سه سال
 • ـ شعر خوانی و شرکت در میزگردهای دانشگاهی و فرهنگی در داخل و خارج کشور
 • ـ عضو هیأت داوران اولین، دومین و چهارمین دوره­ی جشنواره­ی شعر زنان ایران خورشید
 • ـ عضو هیئت داوران دومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر نیماـ
 • برگزیده به عنوان یکی از شاعران تاثیرگذار دهه‌ی هشتاد در سومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر نیما.