تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

شعری از دلشاد عبداللە ترجمە: دلاور رحیمی

شعری از دلشاد عبداللەدلشاد عبداللە

ترجمە: دلاور رحیمی

دلشاد عبداللە شاعر و نویسندە متولد سال ١٩۵۶  اربیل -کردستان عراق، در سال ١٩٨٠ روی بە آوردە و تا اکنون بیش از ١۵ دفتر شعر منتشر کردە و همچنین در زمینەی روزنامەنگاری چند اثر از او بە چاپ رسیدە است. ٣ دفتر شعر از نامبردە بە زبان عربی ترجمە گشته. دلشاد عبداللە مسئول و سردبیر مجلەی ادبی آیندە و مجلەی شعرستان بودەاست.

 

 

بیرون رفتنی

 

بە ازای بازگشتنی

 

 

 

                                            پیشکش بە(زانا خلیل)، پس از خواندن دفتر شعر

 

                                              (بیرون رفتنی نماندە برای بازآمدنی)

 

 

١

شاعران

کبوترها را بازی می دهند

در آتش

 

شاعران آتش را بازی می دهند

در کبوتر

شاعران آتش اند از جنس پروبال کبوتر.

٢

شاعران را دیدم من در زمین

شاعران را دیدم من در اقیانوس

شاعران را دیدم من در ماە

شاعران در هر مکانی روشنایی اند.

 

شاعران

-همە چیز را می دیدند

غیر از خودشان-

همچون روز.

٣

-کە از سفر باز می گشتند

تن شان را چرب می کردند

با زادگاە-

کە سفر می کردند

زادگاەشان را چرب می کردند

با شعر.

۴

پرستو را دیدم آشیانەاش

بر دوش شاعران بود

اندوهگین نباشید!

فردا نیز

بر تندیس هایشان.

۵

جنگ جهانی بر علیە شعر

برپا شدەاست،

شعر نیز

در کنار جویبارها

خردە ماهی خیال اش

روی آب شناور است

ماهیگیر نوک می زنند

جنگ جنگ است

سپاه منتقدان برپا کنند

یا ماهیگیر!

۶

شاعران را دیدم من سوار بر کشتی ها

در اولین ایستگاە،

انترپول می گیردشان

با آن همە مادەی ممنوع.

٧

-روی تخت بیمارستان

زندگی بیمار است-

دکترها بر بالینش آمدند

آمپول رحمت بزنن.

شاعران

مادران خود را می برند

تا در میان فرزندان خود بمیرد.

٨

بە جای باران خواب سبزەزار می بینند

بەجای زندگی روئیا می سازنند

شاعران

٩

شعرها را دیدم در پیمانەها

مرگ آنقدر نوشیدە بود

مست افتادەبود

در آغوش شاعران

١٠

شاعران

قطرەاند بە وسعت اقیانوس

آسمانی بە پهنای پنجرەای

بهاری هستند در گلبرگی

بی خیال زانا!

-آب هزاران رنگ دارد-

کە می میریم

با خود رنگی می بریم

بر سنگ قبرهایمان می نویسند

برای مثال:

من پوست پیازی

تو حنایی

یا شرابی

آنقدر از زن و شراب گفتەای.

……

*سطرهای کە در بین اشارەی(-)است از آن زانا خلیل می باشند.

مطالب مشابه...

يك ديدگاه “شعری از دلشاد عبداللە ترجمە: دلاور رحیمی”

  1. رزكار جبارى گفت:

    من شعرو به کردى قرائت کردم…واقعا ترجمه اى عالى بود تمناى موفقیت بیشتر براى دوستان کرامى هر دو شاعر و مترجم مى طلبم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی‌ها

تبلیغات