رفتن به بالا
  • پنجشنبه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۶
  • کد خبر : ۳۲۲۰
  • چاپ خبر : شعری از رافائل آلبرتی ترجمه ناصر تنها

شعری از رافائل آلبرتی ترجمه ناصر تنها

شعری از رافائل آلبرتی ترجمه ناصر تنها

کبوتر

 

خطا کرد کبوتر

خطا کرد

بجای شمال رفت بجنوب

گمان برد گندم آب است،خطا کرد

گمان برد دریا آسمان است؛

که شب ،صبح است

خطا کرد

که ستارگان،شبنم ند

که گرما ، برف ریزان 

خطا کرد

که دامنت پیراهنت بود

وقلبت، خانه او

خطا کرد

او درساحل آرمید

وتو نوک شاخه ای.

 

La Paloma


Por Rafael Alberti


Se equivocó la paloma,
se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur.
Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba.
Creyó que el mar el cielo;
que la noche, la manaña.
Se equivocaba.
Que las estrellas, rocio;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa,
que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.
(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama)

 

Nasser Tanha ,España-Valencia

 

شعری از رافائل آلبرتی ترجمه ناصر تنها

کبوتر

 

خطا کرد کبوتر

خطا کرد

بجای شمال رفت بجنوب

گمان برد گندم آب است،خطا کرد

گمان برد دریا آسمان است؛

که شب ،صبح است

خطا کرد

که ستارگان،شبنم ند

که گرما ، برف ریزان 

خطا کرد

که دامنت پیراهنت بود

وقلبت، خانه او

خطا کرد

او درساحل آرمید

وتو نوک شاخه ای.

 

La Paloma


Por Rafael Alberti


Se equivocó la paloma,
se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur.
Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba.
Creyó que el mar el cielo;
que la noche, la manaña.
Se equivocaba.
Que las estrellas, rocio;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa,
que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.
(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama)

 

Nasser Tanha ,España-Valencia

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه