رفتن به بالا
  • یکشنبه - 20 اردیبهشت 1394 - 10:44
  • کد خبر : ۴۳۵۲
  • چاپ خبر : شعری از ساسان شیبانی نژاد

شعری از ساسان شیبانی نژاد

ساسان شیبانی نژاد

تن من یک پنیر لاکتیکیست
باسوراخ های ریز و درشت
که هر چیزی را درخود فرو می برند
با من بخواب آغا
چرا که من خوشمزه ام
و لقمه های تنم را
در موش دهانت بگذار
می خواهم شوری یک مرد را
زیر زبانم زندگی کنم
تن من یک پنیرلاکتیکیست
باسوراخ های ریز و درشت
که هر چیزی را درخود فرو می برند
ولی اگر به آب های شور و آزاد نرسم
می میرم

ساسان شیبانی نژاد

تن من یک پنیر لاکتیکیست
باسوراخ های ریز و درشت
که هر چیزی را درخود فرو می برند
با من بخواب آغا
چرا که من خوشمزه ام
و لقمه های تنم را
در موش دهانت بگذار
می خواهم شوری یک مرد را
زیر زبانم زندگی کنم
تن من یک پنیرلاکتیکیست
باسوراخ های ریز و درشت
که هر چیزی را درخود فرو می برند
ولی اگر به آب های شور و آزاد نرسم
می میرم

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه