رفتن به بالا
 • یکشنبه - 7 تیر 1394 - 09:55
 • کد خبر : ۴۴۵۵
 • چاپ خبر : شعری از سجاد ممبینی

شعری از سجاد ممبینی

از پنج..

شعری از سجاد ممبینی

۱

صور پنجم است
فرو نه یاس
و به یاسا بیا
ای فرمان هزارۀ بی سُم
مو موی بلند شاد
قصیدۀ رحم پنج             از پنج حربۀ نیلوفری
به در آویز
و حرز خاکستری پنج پر
بر خاک استران فوت کن.
فوت              دری به دایرۀ دوار
با پری وحشی
پیکر              پنج پیکر نجیب
– هفت پیکر از بر-
در آواز نهنگ خودکُش
و دود           دود عزیز آراسته
ودا می شود در وداعی تر.
۲
                      [گل روز، نافۀ غزال خوش پا
                      و باد بادۀ صحرایی
صبح
        – بین-
             چه ماه چر می خزد
                                          بر سبیل کارون
صبح که باشوی غریبی است
وآنک
خراج بین         چشم و نیزه
در نیم دریایی
و تبسم در نیم دگر
نیم که عطر نحیف بودا…
۳
                                  [پنج دل – از دل مگو که تخت-
                                  برهنه ز پنج پل پیدا
راست می گفت
خروس خوان باید رفت
بس که افسار می تند شک
۴
دا .. دا.. ای دای خمیده
ابروان سبزت بپوش
و خرج مکن گیسو
این قصه طولانی تر از شب است…

بهار ۹۴- میداوود

از پنج..

شعری از سجاد ممبینی

۱

صور پنجم است
فرو نه یاس
و به یاسا بیا
ای فرمان هزارۀ بی سُم
مو موی بلند شاد
قصیدۀ رحم پنج             از پنج حربۀ نیلوفری
به در آویز
و حرز خاکستری پنج پر
بر خاک استران فوت کن.
فوت              دری به دایرۀ دوار
با پری وحشی
پیکر              پنج پیکر نجیب
– هفت پیکر از بر-
در آواز نهنگ خودکُش
و دود           دود عزیز آراسته
ودا می شود در وداعی تر.
۲
                      [گل روز، نافۀ غزال خوش پا
                      و باد بادۀ صحرایی
صبح
        – بین-
             چه ماه چر می خزد
                                          بر سبیل کارون
صبح که باشوی غریبی است
وآنک
خراج بین         چشم و نیزه
در نیم دریایی
و تبسم در نیم دگر
نیم که عطر نحیف بودا…
۳
                                  [پنج دل – از دل مگو که تخت-
                                  برهنه ز پنج پل پیدا
راست می گفت
خروس خوان باید رفت
بس که افسار می تند شک
۴
دا .. دا.. ای دای خمیده
ابروان سبزت بپوش
و خرج مکن گیسو
این قصه طولانی تر از شب است…

بهار ۹۴- میداوود

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


۳ دیدگاه برای “شعری از سجاد ممبینی”

 • گلشیفته کتال says:

  بالاخره یک شعر خوب آمد
  ممنون بسیار عالی

 • خیلی خوب بودادامه اشعار ناب جنوب

 • دوست گرامی سجادعزیز
  کارهایت بسیار دوست داشتنی است. امیدوارم این زبان به استقلال نحوی خالصی منجر بشود که درخور روح منفرد و تک توست.زیاده عرضی نماند جز اینکه واردات بیرونی به زبانت را خام در شعرت به کار مگیر و هر کلمه را از نو چنان بازسرایی کن که مدلول پیشینی نداشته باشد.

  با احترام و عذر تقصیر از اظهار معلومات:
  داریوش باقری نژاد