Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home1/avangard/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
شعری از فرزانه کرمی | سایت ادبیات پیشرو ایران آوان گاردها

تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

شعری از فرزانه کرمی


شعری  از فرزانه کرمی

تقدیر من
جایی
قبل از چهل سالگی تمام شده است

من که بیشتر از سهم خودم
همیشه به اکسیژن نیاز داشته ام
برای سوختن اشک هام
در این شومینه
فرصت های غنیمت شمرده را
از تخته ام پاک کرده ام
نامم را
مثل مراسم سیاهی لشکر زده ای
گاهی باید کنار بزنم
مه را کنار بزنم
روسری و این طره ی مو را کنار بزنم
جایی میان خطوط
وسط مرز دو کشور همسایه
کانال سوئز
پوستم را کنار بزنم
جوی باریکی از خون دماغم را کنار بزنم

من جای شومی از این سرنوشت
که نه می توانم جلوتر بروم
نه برای بازگشت
دستور عقب نشینی گرفته ام
در این خاکریز
پروانه ای هستم که باید
برای دیدن تو شب را کنار بزنم


مطالب مشابه...

0 افکار در “شعری از فرزانه کرمی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی

تبلیغات