تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

شعری از محمود حسینی

 

شعری از محمود حسینی

شعر اول:

سالهاست در خودم معلق مانده ام

در لباس های من

هر روز جنازه ای به خیابان می رود

جنازه ای به خانه برمی گردد

همین که رو در روی تو حرفی برای زدن نیست

عذاب بزرگی ست.

از زندگی چیزی را نمی فهمم

الا کاردی که بارها به استخوان رسیده

الا دردی که بارها به عصب.

 

اینکه قلبم به لکنت زبانم بیفتد را می ترسم

خیابان چشمی ندارد که “خسته ام” را بفهمد

خانه چشمی که

از زوایای تاریک زندگی می ترسم

می ترسم جنازه ام آنقدر روی دستت بماند

که پلیس هم بو ببرد

مردی که هر روز در آینه لبخند می زند

 هیچ وقت مرد ایده آل زندگی نبود.

 

مطالب مشابه...

0 افکار در “شعری از محمود حسینی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی

تبلیغات