شمس آقاجانی

شمس آقاجانی

  • راوی دوم شخص، ناشر: بوتیمار، ۱۳۹۴
  • چرا آخرین درنا باز می گردد؟ (یک شعر بلند) و متن‌هایی برای مطالعه‌ی بیشتر، بوتیمار، ‏‫۱۳۹۵
  • گزارش سفر: آفریقا، ترکیه، افراز، ‏‫‏۱۳۸۹
  • مخاطب اجباری : مجموعه شعر(۱۳۷۲-۱۳۷۶)، بوتیمار، ‏‫۱۳۹۲

 

کتاب های نقد:

  • سخن رمز دهان (تئوری و نقد شعر): ناشر سرزمین اهورایی، ۱۳۹۲