محمد آزرم

محمد آزرم

کتاب های شعر:

 • «عکس‌های منتشر نشده» (گزیده شعرهای ۷۲ تا ۷۶) ۱۳۷۷
 • «اسمش همین است محمد آزرم» (گزیده شعرهای ۷۶ تا ۸۰) ۱۳۸۱
 • «هوم» (گزیده شعرهای ۸۴ تا ۸۸) ۱۳۹۱
 • «عطر از نام» شعرهای بداهه نویسی به همراه ایولیلیث ۱۳۹۲
 • «هیاکل» ۱۳۹۵

کتاب نقد:

 • «جیغ بنفش» برگزیده شعر هوشنگ ایرانی به همراه نقد و تحلیل ۱۳۹۳

داوری:

 • داور نشریات دانشجویی وزارت علوم ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳
 • داور جلد اول کتاب شاعران ایران، انتشارات سرزمین اهورایی
 • داور اولین دوره شعر آوانگاردها
 • کارشناس انتخاب کتاب شعر جوان ایران (بامداد) انتشارات سرزمین اهورایی
 • داور جشنواره های متعدد استانی و کشوری

کارگاه:

 • برگزاری کارگاه های متعدد بداهه نویسی شعر در شهرهای مختلف کشور