Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home1/avangard/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست در قالب های جامانده (افغانستان) | سایت ادبیات پیشرو ایران آوان گاردها

تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست در قالب های جامانده (افغانستان)

محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست

در قالب های جامانده

تهماسبی خراسانی

 

آذر خطاطی ست توانمند و نقاشی ست قابل وصف؛اما من از نشانی هیچ یک از این گزینه ها حرف نمی زنم ، من از گزینه ی حرف می زنم که آذر را آذر ساخت و فرهنگیان ازین رو می شناسندش.

این گزینه شعر است و ادبیات.گزینه یی که با کشف آن در خویش از وی هنرمندی ساخت غول،در میان هم دوره گانش؛گزینه یی که با کشف آن هنر را به تمام معنی درک نموده و خودش را ، زندگی اش را ، عشقش را مردمش را ، سر زمین اش را و زبانش را ، از همین سکّو به تجلی نشست . بعد از این که دانست در کجای تاریخ قرار دارد و در کدام نقطه یی جغرافیا به شکل نامنظم هندسی می ماند؛ و چگونه از هر سوی برخودش ، زبانش و ملیت اش ظلم چونان هجوم ملخ ها بر کشتزار ادامه دارد، به خودش آمد، و همین باعث پشت کار و دل گرمی اش و یکی از نکته های مو فقیت و قوت در  کارش گردید،نکته یی که سبب شد در زمان اندک،فاصله یی درازی را تجربه کند و به فضایی دست یابد که تاهنوز،کم کسان از لبّه یی آن عبور کرده اند؛و این همه از دید متفکرانه و هنر مندانه اش در شعر به ویژه در قالب دوبیتی و رباعی است .

وی معتقد است،که،این دو قالب به ویژه دوبیتی از خوار ترین قالب هایی ست که شاعران جز در حطه یی تمرین در آن نمانده و جز با زبان معین شده،کلیشه یی و مکدر از آن نگشته اند .

بعد از شعر مشروطیت و انقلاب عظیم نیما و دیگر گون  شدن زبان ، تصویر و محتوا؛قالب های قدیمی نیز به دنبال تحول و تغییر برآمدند، و از فضای خفقان و رکودی که در این بستر سبز حاکم بود لب به انتقاد گشودند ، که مگر می شود آیا؟ در قرن ۱۳ و ۱۴ زیست اما مطابق قرن ۶و ۷ اندیشید ؟  و سرود ؟

غزل از اولین قالب هایی ست که به زودی و سادگی این تحول را در خود پذیرفته و همگام به موج تازه نفس نیمایی و سپید در سیلان شد .

و بعد از آن مثنوی ، غزل مثنوی ، رباعی و …

اگرچه رباعی هم با این خیزش بر خواست اما تا این یکی دو دهه ی آخر کار آنچنانیِ که باید می شد و زلزله یی که باید اتقاق می افتاد ، نیفتاد .

اما دوبیتی از همان اول و هنوز هم از قافله باز مانده و به چادر نشینی پرداخته و از “قرص خون آلوده” یی بابا طاهر تغذیه می کند .

مطالب مشابه...

0 افکار در “محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست در قالب های جامانده (افغانستان)”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی

تبلیغات