رفتن به بالا

  • دو شعر(عربی) از منا حزابی زاده

    منا حزابی زاده : 1365آبادان دبیر بخش عربی سایت تخصصی شعرکوتاه ایران وجهان آنات مترجم عربی sms کلوپ آثار در دست انتشار: مجموعه شعر فارسی و عربی شعر اول: انت الذی تختار این تطیر العصافیر واین یروی الربیع کنت اذا لم تنظرلی یوما لم تشرق الشمس... اعوام تجری واللیل باقی هنا... تویی که برمی گزینی گنجشک ها کجا پرواز کنند وبهار چه سرزمینی را برویاند روزی که نگاهم نمی ...