رفتن به بالا

از اندوه نور: عبد نیک پو

عبد‌ نیک‌‌پو‌ ۱ تا بنا کنم به نگاه ِ دور با تو از باطنم می‌گویم از گوشه‌های تنم در آغوشی‌ی مربوط با عطر ِ دم‌کرده‌ی شب در مشام ِ شعری تشنه تا شفا کنم این گلو را به گُفت شبیه ِ آبی که می‌نوشی از آسمان غرق در دشت‌های ِ غایب ِ بین ِ دو بطن بین ِ دوبازو بین ِ دوپلک دو حرف تا بشنوم که بگویی منم به زبان ِ زیبای  بین ِ دو انسان ۲ کلمه‌ای که منم را یافت چکه می‌کند از دهان ِ خاموش ِ نوشانده‌‌ی خورشید و لکنت ِ شب در زبان ِ ...


پیشخوان

  • دو شعر از شهرام شهیدی

    شهرام شهیدی طنزنویسی از سال 1370 در مجلات و روزنامه های کشور عضویت در هیات تحریریه هفته نامه و ماهنامه گل آقا چاپ شعر در مجلات ادبی کشور از سال 1380 چاپ کتاب طنز"شیوه های کسب درآمد"توسط انتشارات نشر شهر در سال 1388 از سری کتاب های کتاب مترو چاپ مجموعه داستان " گوزن ها با چشم باز می خوابند " توسط انتشارات اتاق آبی در سال 1389 و ... شعر اول: تن ها     شمیرانده از پیچ تن هات ...
  • شعر آزاد و آوانگاردها

                    شعر بعد از نیما برای ادامه ی حیات خود، فرم  و ساختارهای متفاوتی را تجربه کرده است که شاعران را به درک های نو و دریچه های تازه تشویق کرده است. در این سایت بخش هایی از این تجربه ها در قالب و عناوین متفاوتی چون: شعر در وضعیت دیگر، غزل پست مدرن، فتو شعر، شعرحجم، زنان پیشرو، شعر جهان مطرح شده اند که مطئنن شامل تمام تجربه های پسانیمایی نمی شود و اکثرن بعد از ...

آخرین یادداشت ها