رفتن به بالا

چند شعر از نادر احمدی( شاعر افغان)

چند شعر از نادر احمدي( شاعر افغان) فرخنده  فرخنده داشت از خيابان رد مي شد. چشم ها، دست ها و پاها هم با سنگ اش زدند، هم بنزين بر تن اش ريختند و هم با ماشين از روي جنازه اش رد شدند تا بفهمانند كه كابل ...


پیشخوان

 • دو شعر از افشین شاهرودی

  دو شعر از افشین ...
 • شعری از سولماز نراقی

  شعری از سولماز نراقی   پیامبر حشرات   من پیامبر حشراتم پیامبر تخته سنگ های لهیده پیامبر خواب چپ و دنده یِ راست پیامبر تصاویر سخنگو و لحن های مصور رسالت ام تزریق شکلات در جان انسان معاصر است من شهرزاد ناتمام ام ابر دامن پوش ماه بی چادر روح شفاهی بادم مردی می طلبم وزیدنی که صورت مکتوب وحی را از اوراق ام زایل کند و خصوصیات اخلاقی گیاهان ...
 • فرانسیس پیکابیا و شعرهایش/ مترجمین : شهاب الدین قناطیر ، نوید دیده بان

  فرانسیس پیکابیا و شعرهایش/ مترجمین : شهاب الدین قناطیر ، نوید دیده بان بر نوشت :                                 فرانسیس پیکابیا ، ( francis picabia ) در پاریس زاده شد ، بیست و دوم ژانویه ی 1879 در خانه ی خیابان هشتاد و دوم پِتی _ شان 1 ، که همان جا هم در گذشت _  سی نووامبر 1953 . پیکابیا از بسیاری جهات یک واکنش گر حقیقی بود : واکنش به هنر ، اتفاقات ، به دوستان ، دشمنان ، و سر آخر خودش ...
 • فتوشعر شماره چهار (نور فهمیده)

  شعر و متن: احمد بیرانوند عکس: مریم احسانی این بار با مریم احسانی بر سر بحث نور مجادله داشتیم که عکسش را گذاشت وسط و من   دیدم باید از نور بگویم که با هم می خوانیم: «نور فهمیده» نمی دانم برای یک عکاس نور از چه اهمیتی برخوردار است. یعنی می دانم اما نمی توانم پشت دوربین تمام عکاسان دنیا بروم و ببینم نور را چگونه می بینند... ببینم از نور چه  می خواهند یا چه چه چیزی نمی ...
 • از تثبیت شعر مدرن فارسی تا شاعر معاصر/ کتایون ریزخراتی

  از تثبیت شعر مدرن فارسی تا شاعر معاصر* کتایون ریزخراتی دهه ی چهل در یک جمله ، تثبیت شعر مدرن فارسی است . یکی از مهمترین اهمیت های دهه ی چهل این است که به شعر به عنوان " هنر کلامی " توجه می شود و از این رو مخاطب دارد . مخاطب نه به معنای عمومی . مخاطب به معنای اینکه خود شاعران ، مخاطب شعر هستند .شاعران اگر چه منتقد حرفه ای نبودند اما روی کارهای هم نقدهایی می نوشتند. دیگر اینکه ...

آخرین یادداشت ها