رفتن به بالا

  • ناوار چیست؟ / آنیما احتیاط

    ناوار چيست؟ گذر از مرزها به جهان طيف ها آنيما احتياط لاية اول : برانگيختگی ناوار ، فعليت ِ امکان مستتر در هر متنی است. هر متنی بالقوه "ميل به اجرا" دارد، "چند رسانه ای" است،"چند مولفی"،"چند زبانی"و"باز" است . اين امکان/امکان ها، "تا حدودی" در برخی از متون به فعليت در آمده است. به عنوان مثال در "هفتاد سنگ قبر" ، اثر يدالله رويايي ميل به ناوار، آن گونه که حدی از "آگاهی متن" ...
  • تهران دال بی انتها/ محمد آزرم

    تهران دال بی انتها محمد آزرم پرفورمنس آرت، هنری ست بینارشته ای که در حضور مخاطبان شکل می گیرد و می تواند براساس متنی قبلی یا به صورت بداهه و اتفاقی باشد. حتی می توان برای رخداد خود به خودی آن زمینه سازی کرد. پرفورمنس آرت می تواند دعوتی ضمنی از مخاطبان برای مشارکت باشد یا صرفاً با مشارکت آنان شکل بگیرد؛ اما چهار جزء پیوسته دارد: زمان، فضا، بدن و کنش اجرا. به بیان دیگر، ...