رفتن به بالا

  • شعری از یدالله مفتون امینی / ترجمه سیناعباسی هولاسو

    شعری یدالله مفتون امینی  ترجمه سیناعباسی هولاسو   یدالله مفتون امینی بنا بر گفته ها در سال 1305 در روستای هولا ‌سو در پنج کیلومتری شاهین در استان آذربایجان ‌غربی به دنیا آمده است اما  یدالله مفتون امینی مطابق ثبت در پشت قرآن قدیم خانوادگی در تاریخ اول ذیقعده ی سال 1344 هجری قمری در قریه « هولا سو » در پنج کیلومتری شاهین دژ و صایین قلعه قدیم که در ساحل زرینه رود و میان ...