رفتن به بالا

  • شعری از فتی معطوفی (م.کیوان)

    شعری از فتی معطوفی (م.کیوان) شالو شاپکوم   شاپکو، شاپکوم                            کو کلاه شاپکوم؟! امشب بیرون بایه دست شالو-                              بایه دست پالتوم +++++++ اضافی ست، شاپکوم به آتیش می زنم، خیلی آروم                             بعد آن پالتوم زیادیست رو دوشم                     شالو پالو، این کلاه شاپکوم +++ امشب تا ...