رفتن به بالا

  • شعری از ناظم حکمت ( ترکی) / ترجمه:رحیم فتحی باران

     شعری از ناظم حکمت ( ترکی) / ترجمه:رحیم فتحی باران   مثل عقربی    Akrep Gibisin     akrep gibisin kardeşim, مثل عقربی "برادرم"،   korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. در درون تاریکی هولناک ،مثل عقربی. serçe gibisin kardeşim, مثل بچه گنجشکی "برادرم"، serçenin telaşı içindesin.  یک بچه گنجشک بی قرار، midye gibisin kardeşim, مثل صدف ای "برادرم"، midye gibi kapalı, rahat. مثل صدف بسته، راحت لم دادی. ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi ...
  • شعری از ناظم حکمت ترجمه: شادی سابُجی

    2 اکتبر 1945 شاعر: ناظم حکمت مترجم: شادی سابُجی*   می وزد باد و می رود باد این باد هرگز دوبار شاخه ی گیلاس را متوازن نمی کند پرندگان چهچه زنان در میان درخت با بالهایی پر از خواهش پرواز اما در بسته است باید آن را هل داد آن که من می خواهم  تو هستی تا زندگی ام زیبا و دوستانه و سرشار از عشق مثل تو باشد میدانم، هنوز تمام نشده ضیافتِ بدبختی ام این نیز روزی به پایان ...