رفتن به بالا

  • روایت احمد اخوت از بخش‌های خط خورده «شازده احتجاب»

    روایت احمد اخوت از بخش‌های خط خورده «شازده احتجاب»   احمد اخوت داستان­‌نویس پیش­کسوت اصفهانی، گفت: نخستین بار که گلشیری شازده احتجاب را برای ما خواند، در خانه محمد حقوقی بودیم. کتاب در ابتدا داستان کوتاهی بود که از قسمتی که شازده از چلچراغ می­‌آ‌ید پایین، شروع می­‌شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران، در اصفهان علی خدایی داستان نویس در ابتدای نشست که به ...