رفتن به بالا

  • یادداشتی بر نقاشی «این یک چپق نیست» اثر رنه مگریت/ مازیار چابک

    اثر نقاش سوررئال، رنه مگریت، دو سهم مهم در پر کردن شکاف نقاشی کلاسیک و تقویت نقاشی مدرن ایجاد می‏نماید. مگریت چپقی می‏کشد که می‏توان آن را یک بازنمایی بصری از یک چپق واقعی دانست. فرایند بازنمایی به «همبستگی بین الگوی اصلی بیرون از نقاشی و انواع مشابه آن اشاره می‏کند». تا اینجای کار هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و ما صرفاً شاهد یک چپق هستیم. چپقی که سوژه می‏شود می‏تواند ...