رفتن به بالا

  • نیم‌نگاهی به وجه اروتیک اشعار «یدالله رویایی»- مینو نصرت

        نیم‌نگاهی به وجه اروتیک اشعار یدالله رؤیایی     «در متنِ چیزی از تنِ هست. تمتعِ از آن تمتع از این است، کشفِ آن ضلع پنهان که لذتِ ما را تا اوجِ صفر می‌بَرد، صفرِ نویسش: اوجِ سقوط و همهمه‌ی راه‌های گمشده‌ی پِی.  آن‌جا، در تمتعِ من از متن، تن نیز به تمتعی از خود می‌رسد. این دو فرق چندانی ندارند. لااقل در من. منی که می‌نویسد، دست! چه در متن، چه در تن، ...