رفتن به بالا

  • شعر از مهمت باشاران ترجمه : سینا عباسی هولاسو

    شعر از مهمت باشاران  memet basaran ترجمه : سینا عباسی هولاسو او در سال 1926 در " جیلان کوی " ترکیه به دنیا آمد. وی در سال 1943 آموزش ابتدایی را در انستستوی روستای " کپیر تپه " و آموزش عالی را در انستیتوی " حسن اوغلان " در سال 1946 به پایان رساند. مهمت با خاتون بیر سن یاشاران که در انستیتو آشنا شده بود ، ازدواج کرد. در سالهای 1950 تا1960 زمانی که ادبیات به صورت جدی در حرکت بود او به عنوان یکی از ...