رفتن به بالا
  • جمعه - ۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۳
  • کد خبر : ۶۳۱۴
  • چاپ خبر : سه اپیزود از ازرا پاوند/ برگردان: زلما بهادر

سه اپیزود از ازرا پاوند/ برگردان: زلما بهادر

سه اپیزود از ازرا پاوند/ برگردان: زلما بهادر
سرود آزادی
ا
من فکر می کنم این جام شیطان است
و چون فکر می کنم جام شیطان است
خودم را در رنگ های چینی جا می گذارم
خودم را
در رنگ های چینی جا گذاشته ام
خودم را…
این‌جا
جا …
||
باد
می وزد بر فراز گندم زار
با سقوطی نقره ای
در نبردی از فلز
من صفحه های طلایی را  
می شناختم 
می دیدم که ذوب می شوند  
بالای سرم 
من جای سنگ های درخشان را 
می دانستم 
راهرویی از رنگ های واضح و روشن 
|||
آی ای شیطان زیرک جام 
آهااای 
ای سر در گمی رنگ ها !
ای روشنایی سودمند و خسته 
ای روح اسیر 
چرا من هشدار داده شده ام 
چرا   
به دور دست‌ها فرستاده اند مرا؟ 
چرا روشنی ات 
سرشار از بدگمانی و بی اعتمادی است؟ 
ای جام زیرک و حیله گر
ای طلای گَردآلود
آهاااای رشته های کهربائی
ای رنگین کمان دو رو 
سه اپیزود از ازرا پاوند/ برگردان: زلما بهادر
سرود آزادی
ا
من فکر می کنم این جام شیطان است
و چون فکر می کنم جام شیطان است
خودم را در رنگ های چینی جا می گذارم
خودم را
در رنگ های چینی جا گذاشته ام
خودم را…
این‌جا
جا …
||
باد
می وزد بر فراز گندم زار
با سقوطی نقره ای
در نبردی از فلز
من صفحه های طلایی را  
می شناختم 
می دیدم که ذوب می شوند  
بالای سرم 
من جای سنگ های درخشان را 
می دانستم 
راهرویی از رنگ های واضح و روشن 
|||
آی ای شیطان زیرک جام 
آهااای 
ای سر در گمی رنگ ها !
ای روشنایی سودمند و خسته 
ای روح اسیر 
چرا من هشدار داده شده ام 
چرا   
به دور دست‌ها فرستاده اند مرا؟ 
چرا روشنی ات 
سرشار از بدگمانی و بی اعتمادی است؟ 
ای جام زیرک و حیله گر
ای طلای گَردآلود
آهاااای رشته های کهربائی
ای رنگین کمان دو رو 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه