رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۸
  • کد خبر : ۴۵۱۵
  • چاپ خبر : شعری از:شیرکوبیکس ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)

شعری از:شیرکوبیکس ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)

شعری از:شیرکوبیکس
ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)

من دشت گندم و جو و شعر بودم
مادرم نیز باران رحمت
من سنگ درون گهواره ی کوهی بودم
مادرم نیز سرزمینم
من پیله ابریشم بودم
مادرم نیز درخت درد و رنج
من جسم پرنده ای سپید بودم
مادرم نیزآسمانی سیاه
من خواب بودم
مادرم نیز سرم
من خرگوش بودم
مادرم نیزدشتی سرشار از گل وچمنزار
من نفس بودم
مادرم نیزسینه
مادرم قفس و من نیز کبکش
من داستان و او شبش؟!

———–
من کیلگه ی گه نم وجوی شیعربووم
دایکیشم بارانی په له دان
من به ردی ناولانکه ی شاخی بووم
دایکیشم نیشتمان
من کرمی ئاوریشمی قوزاخه ی به هره بووم
دایکیشم ده رختی برک وژان
من جه سته ی مه لیکی سپی بووم
دایکیشم ئاسمانی وه ک قه تران
من خه وبووم و
دایکیشم سه رم
من که رویشک وئه ونزاربوو
من هه ناسه و
دایکیشم سنگ بوو
ئه وقه فه زو
من که وه که ی
من چیروک وئه وشه وه که ی

شعری از:شیرکوبیکس
ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)

من دشت گندم و جو و شعر بودم
مادرم نیز باران رحمت
من سنگ درون گهواره ی کوهی بودم
مادرم نیز سرزمینم
من پیله ابریشم بودم
مادرم نیز درخت درد و رنج
من جسم پرنده ای سپید بودم
مادرم نیزآسمانی سیاه
من خواب بودم
مادرم نیز سرم
من خرگوش بودم
مادرم نیزدشتی سرشار از گل وچمنزار
من نفس بودم
مادرم نیزسینه
مادرم قفس و من نیز کبکش
من داستان و او شبش؟!

———–
من کیلگه ی گه نم وجوی شیعربووم
دایکیشم بارانی په له دان
من به ردی ناولانکه ی شاخی بووم
دایکیشم نیشتمان
من کرمی ئاوریشمی قوزاخه ی به هره بووم
دایکیشم ده رختی برک وژان
من جه سته ی مه لیکی سپی بووم
دایکیشم ئاسمانی وه ک قه تران
من خه وبووم و
دایکیشم سه رم
من که رویشک وئه ونزاربوو
من هه ناسه و
دایکیشم سنگ بوو
ئه وقه فه زو
من که وه که ی
من چیروک وئه وشه وه که ی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از:شیرکوبیکس ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)”