رفتن به بالا
  • شنبه - ۴ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
  • کد خبر : ۷۴۵
  • چاپ خبر : شعری از ناظم حکمت (برگردان: پرستو ارستو)

شعری از ناظم حکمت (برگردان: پرستو ارستو)

ناظم حکمت

برگردان :پرستو ارستو

———————-

Adsız

Ayrılık demir çubuk gibi sallanıyor havada

Çarpıyor yüzüme gözüme

Sersemledim

Kaçıyorum ayrılık kovalıyor beni

Yolu yok elinden kurtulmanın

Dizlerim kesildi yıkılacağım

Ayrılık zaman değil yol değil

Ayrılık aramızda bir köprü

Kıldan ince kılıçtan keskin

Kıldan ince kılıçtan keskin

Ayrılık aramızda bir köprü

Seninle diz dize otururken de.

بی نام

جدایی چون میله ای آهنی نوسان در هوا

می خراشد صورت ام چشم ام

سرسام گرفته ام

میگریزم جدایی دنبالم می کند

برای فرار از دست ات راهی نیست

زانوان ام در هم شکسته بر زمین میخورم

جدایی زمان نیست، راه نیست

جدایی پلی ست بین ما

نازکتر از مو ، برنده تر از خنجر

نازکتر از مو ،برنده تر از خنجر

جدایی پلی ست بین ما

حتا وقتی زانو به زانو نشسته ایم تنگ ِ هم

 

ناظم حکمت

برگردان :پرستو ارستو

———————-

Adsız

Ayrılık demir çubuk gibi sallanıyor havada

Çarpıyor yüzüme gözüme

Sersemledim

Kaçıyorum ayrılık kovalıyor beni

Yolu yok elinden kurtulmanın

Dizlerim kesildi yıkılacağım

Ayrılık zaman değil yol değil

Ayrılık aramızda bir köprü

Kıldan ince kılıçtan keskin

Kıldan ince kılıçtan keskin

Ayrılık aramızda bir köprü

Seninle diz dize otururken de.

بی نام

جدایی چون میله ای آهنی نوسان در هوا

می خراشد صورت ام چشم ام

سرسام گرفته ام

میگریزم جدایی دنبالم می کند

برای فرار از دست ات راهی نیست

زانوان ام در هم شکسته بر زمین میخورم

جدایی زمان نیست، راه نیست

جدایی پلی ست بین ما

نازکتر از مو ، برنده تر از خنجر

نازکتر از مو ،برنده تر از خنجر

جدایی پلی ست بین ما

حتا وقتی زانو به زانو نشسته ایم تنگ ِ هم

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه