رفتن به بالا
  • شنبه - ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۵
  • کد خبر : ۳۸۲
  • چاپ خبر : شعر ی از الیاس علوی

شعر ی از الیاس علوی

  سبک و زبان شعر الیاس در کتاب “من گرگ خیالبافی هستم” نزدیک به ساختار زبان ولادمیر مایکوفسکی در کتاب “ابر شلوارپوش” است، استفاده از زبانی ساده و روان با تکیه به تصاویری بکر، این رویکرد در ایران با کارهای “حافظ موسوی” و در شعر عربی با آثار “نزار قبانی” قابل بررسی و پیگیری است. الیاس متولد دایکندی و تحصیل کردۀ ایران،  و فعلا ساکن استرالیا است، چند نمایشگاه نقاشی حاصل تلاشهای  هنری اش در شهرادلاید این کشور است الیاس همچنین  در سال ۱۳۹۰ مجموعه شعر “بعضی زخم ها” را در کابل منتشر کرد، این مجموعه تلاشی برای درهم امیزی شعر و نقاشی است، شعر “عکاس تایمز” نشان دهند زبان خاص اوست، الیاس با بهره مندی از نشانه های اجتماعی-فرهنگی افغانی و درک عمیق از ساخت بحران آفرین این کشور در طول یک دهه، توانست اثار متمایزی را ارائه کند. نشر کتاب اولش از اطرف انتشارات اهنگ دیگر و همچنین موفقیت الیاس در جشنوارۀ “شبهای شهریور” و دیگر جشنواره ها در ایران و همچنین جشنواره “قند پارسی” در افغانستان، بیش از پیش اثارش را جامعۀ ادبی فارسی زبانان مطرح ساخت. الیاس شعر را بیش از پیش در محافل نقد موسسۀ دردری در مشهد تجربه کرد و فعلا نیز با تعدادی از شاعران هم وطن­اش شاخۀ دیگر این موسسه را در شهر آدلاید استرالیا کار میکند.

“عکاس تایمز”

ما می میریم تا شاعران بیمار شعر بگویند

ما میمیریم”بازی قشنگیست

وقتی مادر پوتین افسر جوان را لیس می زند

وروزنامه هاهی عکس پدر را می نویسند

کنار آدم های مهم

هرشب هزار بار عروس می شودو

خواهرم هزار بار جیغ می زند

هزاربار بازی قشنگیست

“کارگران ساعت یازده احساساتی می شوند”

فردا همه به خیابانها

می

ریز

ریزمی کنند

 پارچه های رنگی را

آواز می خوانند

می رقصند

والبته شعار می دهند

ما می میریم

تا عکاس “تایمز”جایزه بگیرد

  سبک و زبان شعر الیاس در کتاب “من گرگ خیالبافی هستم” نزدیک به ساختار زبان ولادمیر مایکوفسکی در کتاب “ابر شلوارپوش” است، استفاده از زبانی ساده و روان با تکیه به تصاویری بکر، این رویکرد در ایران با کارهای “حافظ موسوی” و در شعر عربی با آثار “نزار قبانی” قابل بررسی و پیگیری است. الیاس متولد دایکندی و تحصیل کردۀ ایران،  و فعلا ساکن استرالیا است، چند نمایشگاه نقاشی حاصل تلاشهای  هنری اش در شهرادلاید این کشور است الیاس همچنین  در سال ۱۳۹۰ مجموعه شعر “بعضی زخم ها” را در کابل منتشر کرد، این مجموعه تلاشی برای درهم امیزی شعر و نقاشی است، شعر “عکاس تایمز” نشان دهند زبان خاص اوست، الیاس با بهره مندی از نشانه های اجتماعی-فرهنگی افغانی و درک عمیق از ساخت بحران آفرین این کشور در طول یک دهه، توانست اثار متمایزی را ارائه کند. نشر کتاب اولش از اطرف انتشارات اهنگ دیگر و همچنین موفقیت الیاس در جشنوارۀ “شبهای شهریور” و دیگر جشنواره ها در ایران و همچنین جشنواره “قند پارسی” در افغانستان، بیش از پیش اثارش را جامعۀ ادبی فارسی زبانان مطرح ساخت. الیاس شعر را بیش از پیش در محافل نقد موسسۀ دردری در مشهد تجربه کرد و فعلا نیز با تعدادی از شاعران هم وطن­اش شاخۀ دیگر این موسسه را در شهر آدلاید استرالیا کار میکند.

“عکاس تایمز”

ما می میریم تا شاعران بیمار شعر بگویند

ما میمیریم”بازی قشنگیست

وقتی مادر پوتین افسر جوان را لیس می زند

وروزنامه هاهی عکس پدر را می نویسند

کنار آدم های مهم

هرشب هزار بار عروس می شودو

خواهرم هزار بار جیغ می زند

هزاربار بازی قشنگیست

“کارگران ساعت یازده احساساتی می شوند”

فردا همه به خیابانها

می

ریز

ریزمی کنند

 پارچه های رنگی را

آواز می خوانند

می رقصند

والبته شعار می دهند

ما می میریم

تا عکاس “تایمز”جایزه بگیرد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه