زبان ایتالیایی » شعر جهان
کد خبر : 3766
یکشنبه - ۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵

شعری از لوآنا گِ ای یه ترجمه: شادی سابجی(ترجمه از ایتالیایی)

شعری از لوآنا گِ ای یه

ترجمه: شادی سابجی(ترجمه از ایتالیایی)

به هیاهوی درون درختِ سدر گوش سپار

 

به هیاهوی درون درخت سدر گوش سپار

با هر دو چشمانت

تکیه کن بر خط زندگی

نه اشک می فشانم

در ساحل ماسه ایی

خورشید در این میانه مست کرده

اما هنوز هم با سنگینی اش

آویزان مانده است.

Ioana Geier

Ascolto come entro nel midollo di cedro

Ascolto come entro nel midollo di cedro
con entrambi gli occhi
per appoggiarmi la linea della vita

nessuno mi spolvera la lacrima
delle sabbie
il sole l’ha bevuta a metà
ma ancora pesante appende.