رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۸
  • کد خبر : ۳۸۴۸
  • چاپ خبر : چند شعر دوزبانه از نصرت الله مسعودی/ ترجمه: ساسان بازگیر

چند شعر دوزبانه از نصرت الله مسعودی/ ترجمه: ساسان بازگیر

چند شعر دوزبانه از نصرت الله مسعودی

 ترجمه: ساسان بازگیر

۱

آن قدر مبادی آدابم وُ

از جنون دور

که تا اجازه نفرمایی

نمی توانم دوستت داشته باشم

حالا که تا دلت بخواهد گم شده ای

به نیانت از که اجازه بگیرم

که تا دلم می خواهد برایت گریه کنم!

 

Such courteously

And so kept in sanity

Devoted to you,

So much so that

I can’t love you

Without your consent.

But, now that you are

Too lost in distances

To beg your permission,

How can I take your mercy

For the moment

To cry my heart out?

 

۲

         

سگ دو می زنم لنگ

اصلاً سبقت می گیرم از سگ

و در این مسابقه ی بی سابقه

کنار این جاده ی یکطرفه

منتظر ِرحمت ِکامیونی ترمز بریده می مانم!

 

Blessed is a dog

Compared with

The doggish life I’m leading.

In such an disparate misery

I keep my rambling

By the side of this

Narrow one-way road

Looking for the mercy of a

 Brakeless truck.

 

۳

آن قدر دیر آمدی

که من بسیار مرده بود.

آن قدر دیر آمدی

که این گورستان کهنه

برای پیرنرین هم خاطره می شود

 

Your ever so late return

Was after my many deaths.

Your ever so late return

Will make the cemetery of

 My many graves

The reminiscent for

 Everlasting memories.

 

۴

 

اگردلی برایم گذاشته بودی

 بازازتو د لگیر نمی‌شدم

پریواره‌یی که دلت

همه‌ی نشانی‌های مرا

خط زده است!

 

Had you left me

A bit of heart,

Still,

I would have not been

 So peeved from you.

You,

The fairy-born

Whose heart has ignored

All my mementos.

 

۵

 

اردیبهشت که بیاید

سر براین همه دشت

بوی بناگوشَت را

از دست گیاهی

می قاپم!

 

One April day

I will grab

Your sweet scent

From a newborn bud.

 

۶

 

همه ی این ها رنگ است

با هرحاشیه یی که می خواهی بزن.

به هررنگی که می خواهی اعلامم کن

فقط این را گفته باشم

 که رنگ ِ دلت را

حتماً باور نمی کنند

و تصویرت را

اگر داوینچی هم بکشد

 بازشطرنجی ست!

 

Variety of colours

Offered to you.

Make me up,

Exhibit me,

As you wish.

However,

 Beware,

Your heart’s colour

Would nowhere be believed.

It would be faked

Even if painted by

Da Vinci himself.

چند شعر دوزبانه از نصرت الله مسعودی

 ترجمه: ساسان بازگیر

۱

آن قدر مبادی آدابم وُ

از جنون دور

که تا اجازه نفرمایی

نمی توانم دوستت داشته باشم

حالا که تا دلت بخواهد گم شده ای

به نیانت از که اجازه بگیرم

که تا دلم می خواهد برایت گریه کنم!

 

Such courteously

And so kept in sanity

Devoted to you,

So much so that

I can’t love you

Without your consent.

But, now that you are

Too lost in distances

To beg your permission,

How can I take your mercy

For the moment

To cry my heart out?

 

۲

         

سگ دو می زنم لنگ

اصلاً سبقت می گیرم از سگ

و در این مسابقه ی بی سابقه

کنار این جاده ی یکطرفه

منتظر ِرحمت ِکامیونی ترمز بریده می مانم!

 

Blessed is a dog

Compared with

The doggish life I’m leading.

In such an disparate misery

I keep my rambling

By the side of this

Narrow one-way road

Looking for the mercy of a

 Brakeless truck.

 

۳

آن قدر دیر آمدی

که من بسیار مرده بود.

آن قدر دیر آمدی

که این گورستان کهنه

برای پیرنرین هم خاطره می شود

 

Your ever so late return

Was after my many deaths.

Your ever so late return

Will make the cemetery of

 My many graves

The reminiscent for

 Everlasting memories.

 

۴

 

اگردلی برایم گذاشته بودی

 بازازتو د لگیر نمی‌شدم

پریواره‌یی که دلت

همه‌ی نشانی‌های مرا

خط زده است!

 

Had you left me

A bit of heart,

Still,

I would have not been

 So peeved from you.

You,

The fairy-born

Whose heart has ignored

All my mementos.

 

۵

 

اردیبهشت که بیاید

سر براین همه دشت

بوی بناگوشَت را

از دست گیاهی

می قاپم!

 

One April day

I will grab

Your sweet scent

From a newborn bud.

 

۶

 

همه ی این ها رنگ است

با هرحاشیه یی که می خواهی بزن.

به هررنگی که می خواهی اعلامم کن

فقط این را گفته باشم

 که رنگ ِ دلت را

حتماً باور نمی کنند

و تصویرت را

اگر داوینچی هم بکشد

 بازشطرنجی ست!

 

Variety of colours

Offered to you.

Make me up,

Exhibit me,

As you wish.

However,

 Beware,

Your heart’s colour

Would nowhere be believed.

It would be faked

Even if painted by

Da Vinci himself.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه