زبان انگلیسی » شعر جهان
کد خبر : 3166
چهارشنبه - ۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۱

قطعه ای از شعر ساحل دوور اثر متیو آرنولد ترجمه : مستانه پورمقدم

قطعه ای از شعر ساحل دوور  اثر متیو آرنولد

 ترجمه : مستانه پورمقدم

 

ای عشق،بگذارما به یکدیگر وفادار باشیم!

زیرا دنیایی که، به ظاهر

چون سرزمین رویاها پیش روی مان آرمیده،

چنین رنگارنگ، زیبا و شاداب،

در حقیقت نه لذتی دارد، نه مهری و نه فروغی،

نه یقینی، نه آرامشی، نه درمان دردی؛

و ما اینجا گویی در یک دشت تاریکیم

که با شیپورهای بی امان ستیز و گریز در نوردیده،

جایی که انبوه جمعیت نادان اش

شبانه  به پیکار هم می روند.

 

 

Ah, love, let us be true
To one another! for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night.

 

From Dover Beach by Matthew Arnold