زبان کردی » شعر آزاد » کارگاه شعر آزاد
کد خبر : 3943
سه شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۵

کوتاه برای دخترکان کوبانی/ خالد بایزیدی دلیر

کوتاه برای دخترکان کوبانی

خالد بایزیدی دلیر

شعر اول:

دخترکان کوبانی!

گیسوان نمناک شب را

شانه می کنند

وسپیده دم نیز….

تاشبی دیگر

خودرابه گلوبند خورشید می سپارند

شعر دوم:

ماه!

درنگاه دخترکان کوبانی

تخم می کارد

و روح سبکبال شان را

درآسمان کوبانی

چون کبوتری سپید

رها می کند