آخرین اخبار و یادداشت ها » کارگاه شعر آزاد » نقد پیشرو
کد خبر : 3971
شنبه - ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۸

از مجموعه ی «تو را از میان تمام اتفاقات جهان برگزیده ام»/ رضا عصری

از مجموعه ی «تو را از میان تمام اتفاقات جهان برگزیده ام»  

  رضا عصری

Ichosseyou

کدام شیرین تر است؟

خانه ای که در آن

پرنده بخواند

یا پرنده ای  که

در خانه بخواند ؟

کابوس ِ تلخی ست

بیدار شوی وُ ببینی

جهانی

به خواب رفته است .

——-

من در باد

به ریسمان تو ایستاده ام

اینکه می لرزم از سوز…

دلیل خوبی برای بریدن نیست .