شعر و ادبیات سیستان
کد خبر : 4510
جمعه - ۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۹

افتتاح بخش فرهنگ و ادبیات معاصر سیستان/ پیام سیستانی

فرهنگ و ادبیات معاصر سیستان

ما نماینده ادبیاتی هستیم که چند دهه پیش آن را ادبیات شعله ور نام نهادم . ادبیات شعله ور، ادبیات یاغیانه و شورشگرایانه ای ست که آگاهانه در پی آن است تا رودروی ایستایی، واپس گرایی، سنت زدگی ذهنی و زبانی بایستد و در پی ساختن جهانی تازه برای فرهنگ، ادبیات و زبان باشد . جهانی که یکسویش در گذشته باشد و سوی دیگرش در امروز و فردا . ادبیات شعله ور ، ادبیاتی ست که آگاهانه، ققنوس وار خویش را به آتش می کشد تا جان، جهان و زبان تازه ای از دلش سر بر آورد و به بالندگی و باروری برسد .

ما جریان نوپایی هستیم که هرگز وامداری خویش را به فرهنگ کهن و ادبیات گذشته ی خود از یاد نمی بریم اما همزمان نیز در پی ساختن جهانی تازه و و معماری نوینی برای شعر خویش هستیم. شعری که در آن زندگی با تمامی گستردگی اش نفس بکشد و زبان به بالنده ترین، یله ترین و زاینده ترین شور و شعور خویش برسد . ما از خطر کردن در راه رسیدن به هدف خویش نمی هراسیم ، زیرا باورمندیم که تنها با زیرورو کردن ذهن و زبان ، می توان به ادبیاتی پویا و آفرینشگر رسید و نیز گمان داریم که ، ذهن و زبانی که از شخم زدن و زیر و رو شدن بهراسد در کوتاه زمانی ، زایندگی و باروری اش را از یاد خواهد برد و به دشتی سترون مبدل خواهد شد . همچنان که سرنوشت تاریخ فرهنگی ما در این هزاره های واپسین، چنین بوده است . ما اما سرنوشت را باور نداریم و در پی آن هستیم تا سرشت و سرنوشت ادبی خویش را، خود ، با نگاهی نو و زبانی تازه ، بنویسیم

اینجا صدای ادبیات شعله ور ومدرن سیستان است . ادبیات یاغیانه ای که شاید عمر درازی نداشته باشد اما بی تردید از تاثیر گذار ترین جریان های ادبی تاریخ فرهنگی سیستان خواهد بود .
پیام سیستانی