شعر و ادبیات سیستان
کد خبر : 4512
جمعه - ۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۴

معرفی دبیران بخش شعر و ادبیات سیستان

معرفی دبیران بخش شعر و ادبیات سیستان

59572_1601411036566_1015966_n

پیام سیستانی

• شاعر , ژورنالیست , پژوهشگر

• تحصیلات : دانشجوی ادبیات فارسی دانشکده علامه طباطبایی تهران ( نیمه تمام ).
• نویسنده برنامه های رادیویی , سردبیری دو هفته نامه در ایران و افغانستان
• پژوهش ها : در گستره ادبیات , فرهنگ و زبان
• برنده جایزه ادبی , روشنفکری ‘ هیلمن -هامت در سال ۲۰۰۴( همان جایزه ای که سال ها پیش احمد شاملو / سیمین بهبهانی / دکتر مهرانگیز کار / دکتر اسماعیل خویی / علی اشرف درویشیان و تنی چند از نویسندگان و شاعرانی روشنفکرانی که برای آزادی بیان نیز مبارزه می کنند , دریافت کردند (
• شعر : به زبان فارسی دری و زبان مادری .( زبان مردم سیستان ).
• در هر دو زبان هدف شاعر رسیدن به زبان و شخصیتی تازه در قالب های ادبی و نیز افزودن قالب هایی تازه برای آفرینش ادبی بوده است . درکی که بتواند منجر به پوست اندازی , بالندگی و زایندگی جهان و زبان شعر شود . این جسارت ها در زبان سیستان بسیار کاراتر بوده است .

حامد صوفیHamed Sufi

• دکتری داروسازی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
• مترجم در حوزه های پزشکی (از انگلیسی به فارسی) و ادبی (از سیستانی و اسپرانتو به فارسی)
• ویراستار
• شاعر
• فعال حقوق حیوانات آزمایشگاهی
• فعالیت های غیرآکادمیک در حوزه های نقد ادبی، روانکاوی، مدرنیزاسیون و احیاء زبان سیستانی، نقاشی، عکاسی و ژورنالیسم فرهنگی.