زبان انگلیسی » شعر جهان
کد خبر : 5140
دوشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۳

شعری از هارولد پینتر ترجمه: شعله آذر

شعری از هارولد پینتر 
ترجمه:  شعله آذر 

 

نگاه نکن.
دنیا در کار فروپاشی ست.
نگاه نکن.
دنیا در کار بیرون راندن تمام نورهای خود است
و درون مان را از تاریکی ترسناکش پر می کند،
و ما در این مکان سیاه و فربه و خفه
کشته می شویم یا می میریم یا می رقصیم یا می گرییم
فریاد می زنیم یا می نالیم یا مثل موشی جیغ می کشیم
تا بر سر قیمت پایه مان چانه بزنیم.
از مجموعه «شاید مرگ پیر شود»
دست انتشار در انتشارات «فردا»