رفتن به بالا

  • شعری از آنجل گنزالز ترجمه: ناصر تنها

    شعری از آنجل گنزالز ترجمه: ناصر تنها شاعر  و منتقد اسپانیایی متولد ۱۹۲۲ در ابیدو وفات: سال ۲۰۰۸ برنده جایزه مهم ادبیات پرنس آستوریاس ۱۹۸۵    جنگل شفق را رد خواهی شد  هوا را  باید دستانت راهی بگشایند  ازمیان  چندان انبوه ،بی رخنه ای درآن  برو.رد پایی بجا نمیماند ازتو  بالا  صدها درخت نفس به سینه حبس کرده اند... پرنده ای که حضورترا نمیداند  رها میسازد ...