رفتن به بالا

  • مجموعه شعر«پانتومیم»از اسرارحامدمقتدر (افغانستان)

    مجموعه شعر«پانتومیم» از اسرارحامدمقتدر (افغانستان)   مشخصه گونه‌ی اثر : ادبی‌«شعر» نام : پانتومیم خالق: اسرارحامدمقتدر«وستا» ناشر: نشر کتاب پگاه حروف نگار: فتانه‌حسن‌زاده ویراستار: اخترسهیل طراح‌جلد:ح.وستا تاریخ نشر :۲۰۱۴ hamidmuqtader@gmail.com نشانی‌الکترونیک   دو شعر از این مجموعه: دوم یک ستاره   هنوز از سرم نمی‌روی با دهان کشیده‌تر از خودت از ...