رفتن به بالا

  • انتشار مجموعه شعر «طرب» جوزپه اونگَرتی / ترجمه از ایتالیایی: ابوذر کردی

      نام مجموعه شعر به فارسی : طرب نام مجموعه شعر به ایتالیایی : L'allegria نام شاعر : Giuseppe Ungaretti ( جوزپه اونگَرتی ، 1888-1970) ترجمه از ایتالیایی به فارسی : ابوذر کردی انتشارات: نصیرا تاریخ نشر:1394 ...........   جوزپه اونگرتی در سال ۱۸۸۸ در اسکندریه ی مصر از یک خانواده ی ایتالیایی از توسکان ایتالیا به دنیا آمد . در کودکی وی تحت سرپرستی دایه ی حبشه ای خود به نام باهیتا قرار گرفت که ...