رفتن به بالا

  • برادر عقاب، خواهر آسمان/ سوزان جفرز : ترجمۀ تینا احمدی

     برادر عقاب، خواهر آسمان نوشته: سوزان جفرز ترجمه: تینا احمدی   «نزدیک به صد و پنجاه سال پیش، رئیس­ سیاتل(Chief Seattle)، پیشوای محترم و مصلحت ­اندیش قبیلۀ سرخپوستان شمال­ غربی، پیام بسیار جالبی خطاب به دولت مرکزی آمریکا که می­ خواست زمین­ های این مردم سرخپوست را بخرد، فرستاد. او اعتقاد داشت که تمام موجودات زمین و حتی خود سطح زمین، محترم اند و سو استفادۀ بی­ پروای انسان ...