رفتن به بالا

  • «داستان شعرهای» اسرارحامدمقتدر در «آندراس»/ افغانستان

    «داستان شعرهای» اسرارحامدمقتدر در «آندراس»   نام: آندراس پیداکننده: اسرارحامدمقتدر نوع: داستان‌شعر روی‌کرد: ادبی‌فلسفی ویراستار: فتانه‌حسن‌زاده تصویرگر: ح.وستا حرف‌چین: ریحان‌تمنا ناشر: نشرپگاه شماره‌گان: ۱۰۰۰ سال‌تولید: ۲۰۱۴ حق نشر برای نویسنده محفوظ است ------------------------ سه داستان شعر از این مجموعه: اتفاق ساده‌ی بود زندگی و تمام بودها و هست‌هایش اصلن ...