رفتن به بالا

  • سخن آغازین: ضرورت یک شروع مجدد(دوماهنامه آوانگارد)

    (دوماهنامه آوانگارد) سخن آغازین: ضرورت یک شروع مجدد بیش از چهار سال است که از روزهای شروع به کار سایت آوانگاردها می گذرد؛ سال­ هایی که تلاش شد میزبان بسیاری از حرکت ها و تجربه های شاعران و منتقدان جریان های مختلف باشیم. در دوره ای که گذشت تمام تمرکز برای ایجاد فرصتی مناسب جهت تعامل شاعران مختلف بود و حتی دوره اول جایزه ادبی هم با همین نگاه برگزار شد که با مشارکت مخاظبان ...