رفتن به بالا

  • دو شعر از تریستان تزارا ترجمه از فرانسه: ابوذر کُردی

    دو شعر از تریستان تزارا ترجمه از فرانسه: ابوذر کُردی  اشاره : تریستان تزارا ( Tristan Tzara ) ( 1896 – 1963 ) شاعر آوانگارد کشورهای رومانی و فرانسه است . شاید اگر شعرهای رومانیایی تزارا نبود ، فرانسوی ها آمادگی داشتند تا او را مصادره و قبضه نمایند و شاید اینکه امروز زبان رومانیایی در کنار خواهران بلند قامت خویش یعنی ایتالیایی ، پرتغالی ، اسپانیایی و فرانسه قدی علم کرده است و این ...