رفتن به بالا

  • دو شعر از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

    دو شعر از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی شاعر: گیوم آپولینر مترجم: شادی سابُجی   کارت پستال   برایت از زیر خیمه می نویسم در حالی که می میرد این روزِ تابستان با شکوفایی گل های خیره کننده اش در آسمانی که به زحمت، دیگر آبی رنگ مانده است یک توپ جنگی منفجر می شود محو می شود قبل از این که وجود داشته باشد   Carte postale     Je t'écris de dessous la tente     Tandis que meurt ce jour d'été     Où ...