رفتن به بالا

  • دو شعر کوتاه از چارلز بوکوفسکی/ احمد قائم مقامی

    دو شعر کوتاه از چارلز بوکوفسکی/ احمد قائم مقامی پاریس هیچگاه خیال نمی کردم حتی در زمان های آرامتر هنگامی که کلاه بره پوشیده ام میان شهر دوچرخه سواری کنم و کامو همیشه اعصاب مرا خورد می کرد Paris Never even in calmer times have I ever dreamed of bicycling through that city wearing a beret and Camus always pissed me off. کفش ها وقتی جوانی یک جفت کفش پاشنه بلند زنانه که فقط تنها در کمد نشسته میتواند استخوان هایت ...