رفتن به بالا

  • مسمومیت اشباح/ داستانی از سپیده رشنو

    مسمومیت اشباح سپیده رشنو گردنِ سیگار را توی لوچی لب­هایش داد و به مرد بغل­دستی گفت: -­ شاید مال یه خانواده باشن؟ سیگار بالا و پایین می­شود و بعد می­ایستد بین لب­هایش. یک رد دودِ باریک از توی لوچی می­زند بیرون. بغل­دستی همان­طور که به روبرو خیره شده، می­گوید: -­ شاید... اما از کجا معلوم! مرد سیگار را می­مکد. می­مکد و پره­های دماغش می­چسبند به استخوان دماغش. نوک سیگار ...