رفتن به بالا

  • شعری از بنیامین پورحسن

    شعری از بنیامین پورحسن "مش حسن*" گاو خوشگلش را بست در طویله به صرف یونجه و جو غافل از اینکه قصه بی رحم است آی مشدی!! کجای کاری تو؟! ↓ ..... ..... پشت هر مرد یک زنِ تنهاست پشت هر مرد خنجر تیزی ست اینکه گرگ مودبی باشی راه خوبی برای خون ریزی ست. پشت هر زن تمامِ تنهایی پشت هر زن سکوتِ اجباری ست اینکه یک مادیان زیبایی شرط کافی برای بیگاری ست. خسته از مثلِ کرگدن بودن خسته از ...