رفتن به بالا

  • شعری از سزاربایخو تر جمه ناصر تنها

    شعری از سزاربایخو تر جمه ناصر تنها سزار بایخو ،تولد ومرگ «۱۸۹۲ / ۱۹۳۸) یکی ازمهمترین شاعران قرن گذشته است. اودر پرو بدنیا آمد ودرپاریس فوت نمود. در این مختصر ممکن نیست اهمیت شعر او وجهان منحصر بفردی که جلوی چشم خواننده میگذارد ثابت میکند که شعراوبرای همیشه است در فرجام جنگ مردی به بالین سربازمرده ای آمد «نمیرتو را من دوست دارم» دریغا ،که درتسخیر مرگ بود وقتی ...