رفتن به بالا

  • شعری از: مرام المصری (سوریه) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

    شعری از: مرام المصری (شاعره سوریه) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر) درمی زنند! کیست؟... گردوغبارتنهایی ام را جارو می کنم و زیر فرش خنده ام قایمش می نمایم و آنگاه درر امی گشایم؟!   له ده رگاده ده ن! کییه؟... ته پ وتوزی ته نیاییم گسک ئه ده م وه له ژیرفه رشی خه نده یه کمدا دیشارمه وه وه ئه وکات ده رگاکه ده که مه ...