رفتن به بالا

  • چند شعر از نصرت الله مسعودی/ برگردان اسپانیایی از: علی نوروزپور

    چند شعر از نصرت الله مسعودی برگردان اسپانیایی از: علی نوروزپور   1 چه فرق می کند باشی یا نباشی خیالت که خیال ندارد این بازی را تمام کند.! ¿Qué importa si estás ó no estás? Mi forma de pensar en ti No piensa acabar este juego. 2 تا خاک در آخرین خیز مرا بغل نکرده، بیا! بیا که نه سنگ بوسه را می فهمد نه نام روی سنگ. اگر امروز برق ِ لبَت روشنم کند، فردا طعم ِ رحمت را برای خدا تعریف می کنم!   Antes de que me ...