رفتن به بالا

  • شعری از فتی معطوفی (نیمایی- کارگاه)

    شعری از فتی معطوفی (نیمایی- کارگاه)   سکوی راه آ هن   چراغ کوچکی دردور، روشن شد دیده بانی، ازدل شب                    سایه اش، آنجا، نمایان شد یک مسافر، کوله اش پیش غرق، درخویش                       ازسکو، آهسته پیداشد +++ دیده بان ماند! سوت محتاطی، به شب زد باصدایی بس بلند، خواند نور دور، هی کورسو می زد عابر هرگاه سایه اش-                     بر ریل، می ...