رفتن به بالا

  • فوتوشعر شماره ۸/ احمد بیرانوند

    فوتوشعر شماره 8 متن و شعر: احمد بیرانوند عکس از: مریم احسانی سوژۀ غایب به مریم گفتم: سوژه مرکز عکس است؟ یعنی در کادر، در چارچوب ما به دنبال تمام حرف هستیم؟ قاب عکس، قاب حرف می­شود؟ آیا در سوال، سهمی از جواب نیست؟! این که همه چیز محدود است به خودش، بر من پوشیده نیست اما آیا بر خود سوژه هم، سوژه بودنش پوشیده نیست؟! من با سوژه حرفی در قاب ندارم؛ هنر من بیرون قاب است که ...